Nine MVP's Blog

20/10/2005

เปิด BLOG แรกครับ

Filed under: Uncategorized — Nine MVP @ 8:49 pm
ที่เปิด BLOG ไว้ก็จะพยายาม ทำบทความที่เกี่ยว Tools ต่าง ๆ เทคนิคเล็กน้อย และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
พร้อมทั้งจะพยายามรวบรวมแหล่งความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ งานด้าน IT มาฝากกันครับ
 
เด๋วขอไปคิดก่อนว่าเรื่องแรกจะประเดิมด้วยเรื่องอะไรดี ..
สวัสดีครับ
 

Create a free website or blog at WordPress.com.