Nine MVP's Blog

05/04/2014

Programming Langurage Index for March 2014

Filed under: Technology Trend — Tags: — Nine MVP @ 8:31 am

ยังไม่ติด TOP 4 ซักที ปีนี้หล่นอีกแล้ว
ภาษาอื่นก็ตกแปลว่าน่าจะโดนแย่งส่วนแบ่งการตลาด
F#คงจะมาแรงแซงขึ้นอันดับ10ไวๆนี้
รอ C# 6.0 ออกมา + M# extension น่าจะขึ้น top 4 ได้แน่นอน

TIOBE Index for March 2014
March Headline: F# on its way to the top 10
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

 

4-5-2014 8-20-27 AM

 

cr. Non Intanon

Advertisements

03/04/2014

WinJS เปิดเป็น opensource

Filed under: win8app — Nine MVP @ 1:03 pm

WinJS เปิดเป็น opensource ‪#‎Win8App‬

เว็บแนะนำ และตัวอย่าง
http://try.buildwinjs.com/default.aspx

01/04/2014

StyleCop ออก version 4.7.49.0 แก้บั๊กและ support Reshaper

Filed under: StyleCop — Tags: , — Nine MVP @ 12:40 pm

StyleCop ออก version 4.7.49.0 แก้บั๊กและsupport Reshaper 8.x

StyleCop-4.7.49.0.msi
application, 4379K, จากวันที่ Mar 31 – มีคนดาวน์โหลดกันไปแล้ว 386,241 downloads
http://stylecop.codeplex.com/releases/view/79972

Release notes

4.7.49.0 (11b87c74fab3)
=======================
Update compatibility of ReSharper from 8.1 to 8.2
Start of 4.7.49.0 dev
Update release history

4.7.48.0 (d39b0c544c65)
=======================
Upgrade ReSharper 8.0 to 8.1
Add Wix3.7
Add VS2013SDK
Set to use mstest 12.0
Add tests back into build
Start of 4.7.48.0 dev
Fix to allow parsertest rules to execute
Update release history

credit : Pong LoGic

ย้าย MVC dll จาก path ไปใช้บน Nuget

Filed under: Uncategorized — Tags: , — Nine MVP @ 8:18 am

ใครที่ยังใช้ MVC ที่ dll ติดมากับตัว installer ดั้งเดิม 
สามารถสลับไปใช้ library จาก nuget package ได้เลยครับ 
จะได้ใช้ feature package restore ในตอน build สะดวกๆ 
ไม่ต้องแบก dll ไปมาระหว่างเครื่องเดฟอีกด้วย ‪#‎แค่ต่อinternetได้‬

ตัวอย่าง MVC3 
ปล. dll version ที่มากับตัว installer คือ 3.0.0.0 แต่ที่มีใน nuget จะเป็น 3.0.20105.1 อัพเกรดได้ไม่มีปัญหาอะไร

ให้ remove DLL
MVC,Razor,WebPages,Infrastructure เก่าที่อ้างอิงจาก gac หรือ install path ออกก่อน

แล้วสั่งที่ package manager console ดังนี้

PM> Install-Package Microsoft.AspNet.Mvc -Version 3.0.20105.1

จะได้
<package id=”Microsoft.AspNet.Mvc” version=”3.0.20105.1″ targetFramework=”net40″ />
<package id=”Microsoft.AspNet.Razor” version=”1.0.20105.408″ targetFramework=”net40″ />
<package id=”Microsoft.AspNet.WebPages” version=”1.0.20105.408″ targetFramework=”net40″ />
<package id=”Microsoft.Web.Infrastructure” version=”1.0.0.0″ targetFramework=”net40″ />

จากนั้นทดสอบรันดูครับ 

!!! อย่าลืมใช้ Source Control จะได้ช่วย rollback หากมีปัญหาเกิดขึ้น !!!

เล่าต่อ

nuget ได้แรงบรรดาลใจมาจาก library version manager จาก ruby gems และข้อดีจากเจ้าอื่นๆ มาพัฒนา ซึ่งช่วยจัดการ library version ได้ดีมากทีเดียว

ใครที่ยังใช้ nuget package restore ไม่เป็นอ่านที่นี่ 
http://docs.nuget.org/…/using-nuget-without-committing

เล่าสั้นๆว่า หากเราใช้ nuget package restore เราไม่จำเป็นต้อง check-in dll เข้าไปใน source control แต่มันจะถูก restore กลับมาเมื่อตอนเราสั่ง build solution/project 
ทำให้ไม่ต้องมานั่งค่อย update dll เข้า source control อีกต่อไป 
และวิธีนี้เหมาะกับ environment ที่มี internet เว้นแต่จะตั้ง nuget service เองในบริษัทครับ

มาแล้ว ASP.NET Identity 2.0 Released!

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — Nine MVP @ 8:16 am

มาแล้ว ASP.NET Identity 2.0 Released! ‪#‎เพิ่งใช้v1ทำระบบไป‬ =”=

Announcing RTM of ASP.NET Identity 2.0.0 New Feature เยอะมากกกก

 • Two-Factor Authentication
 • Account Lockout
 • Account Confirmation
 • Password Reset
 • Security Stamp (Sign out everywhere)
 • Make the type of Primary Key be extensible for Users and Roles
 • Support IQueryable on Users and Roles
 • Delete User account
 • IdentityFactory Middleware/ CreatePerOwinContext – UserManager,DbContext
 • Indexing on Username
 • Enhanced Password Validator

V2 รุ่นนี้ทำงานกับ EF 6.1.0

มีตัวอย่างบน nuget ให้ใช้งานโดยติดตั้งบน Empty web project *ตัวอย่างเป็นMVC

PM> Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Samples -Pre

 

ref: http://blogs.msdn.com/b/webdev/archive/2014/03/20/test-announcing-rtm-of-asp-net-identity-2-0-0.aspx

22/03/2014

MSDN Magazine March 2014

Filed under: Uncategorized — Tags: — Nine MVP @ 4:22 pm

MSDN March 2014 มาแล้ว 

– Patterns for Asynchronous MVVM Applications: Data Binding
– Asynchronous TCP Sockets As AN Alternative to WCF
– A .NET Developer Primer For Single-Page Applications
– Creating Modern Microfiche With The Chronicling American API
– Building A Netduino-Based HID Sensor for WinRT

MSDN Magazine Feb 2014

Filed under: msdn magazine — Tags: , — Nine MVP @ 4:21 pm

MSDN Magazine Feb 2014 มาแล้ว 

– Explore the Microsoft .NET Framework 4.5.1
– Build More Efficient Windows Store Apps Using JavaScript: Performance
– Aspect Oriented Programming With The RealProxy Class
– Intercepting Asynchronous Methods Using Unity Interception

19/03/2014

EF6.1.0 and Tools for Visual Studio 2012 and 2013 released!

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — Nine MVP @ 4:29 pm

EF6.1.0 and Tools for Visual Studio 2012 & 2013 released!

EF6.1.0 Download from nuget

Tool here http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40762

10/03/2014

Entity Framework 6 vs NHibernate 4

Filed under: Entity Framework, NHibernate — Tags: , — Nine MVP @ 8:31 am

หมัดต่อหมัด อัพเดทปี 2014

Entity Framework 6 vs NHibernate 4

http://www.devbridge.com/articles/entity-framework-6-vs-nhibernate-4/

08/03/2014

Visual Studio 2013 Update 2 CTP2

Filed under: Visual Studio, Visual Studio Update — Nine MVP @ 11:33 pm

VS 2013 Update 2 CTP2

Update กันไวมาก ว่าไปแล้ว Visual Studio ยังคงน่าใช้งานขึ้นทุกรุ่น
สนับสนุนให้ทุกคนซื้อใช้งานครับ ขั้นต่ำก็ Professional Edition
สำหรับ commercial ทั้งหลาย 

« Newer PostsOlder Posts »

Create a free website or blog at WordPress.com.